Home ข้อคิดดีๆ เงินอาจไม่เหลือ 10 สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราจน

เงินอาจไม่เหลือ 10 สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราจน

5 second read
0
0

ความสามารถความขยัน หมั่นเพียร การใฝ่รู้ การศึกษา สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงาน หรือในชีวิตส่วนตัว รวมถึงในทุกๆ ด้านของชีวิต แม้วันนี้ เราจะยังคงไม่ไปถึงฝันที่เราตั้งมั่นไว้

แต่ระหว่างทาง เราก็สามารถที่จะวางระเบียบแบบแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ ไม่มีบุคคลใด

ที่อย ากจะเกิดมาแล้วต้องอยู่ในสภาพ ที่ขัดสนทางด้านการเงิน ทุกคนต่างปรารถนาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แต่ ความย ากจน ก็เป็นเหมือนแรงผลักดัน ให้เราอดทนและบุกบั่นเพื่อความสำเร็จในอาชีพและหนทางที่เราตั้งไว้

ทั้งนี้ เพียงความฝันและความตั้งใจจริงอาจจะยังไม่พอ เพราะ 10 สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่จะฉุ ดรั้ ง

ไม่ให้คุณไปถึงความฝันที่ตั้งไว้ และล้วนเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่ ความย ากจน ซึ่งประกอบด้วย 10 สิ่งที่นำไปสู่ ความย ากจน

1. กิเ ล ส

สิ่งนี้อาจจะคล้ายกับความไม่พอเพียง อย ากได้ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมี อย ากได้ไปทุกสิ่งที่คนอื่นมี

โดยไม่ได้นึกถึงแง่ของการใช้สอย ว่าสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ พอซื้ อมาก็ใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็เลิกใช้

2. ขี้เกียจ

สิ่งนี้ถือเป็นนิสัยของแต่ละคน ความเกียจคร้านไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นมาได้ จะเห็นว่าคนที่ไม่มีความรู้

แต่ขยันก็ไม่เคยอดต าย แต่คนมีความรู้แต่เกียจคร้านก็ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การเงิน หนำซํ้าการเงินก็มีแต่ลดลงๆ

3. สร้างหนี้สิน

ไม่ว่าจะเป็นการผ่ อ น สินค้า ผ่ อ น รถ ผ่ อ น บ้ าน หรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถผ่ อ น ได้

คุณผ่ อ น หมด ทั้งที่รายได้ของคุณก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้ว เมื่อหักค่าผ่ อ น ต่างๆ

ถ้ารายได้คุณยังไม่พร้อมต่อการสร้างหนี้ ควรหลี ก เลี่ ย ง ที่จะเป็นลูกค้าเงินผ่ อ น ต่างๆ

4. ติดการพ นั น

บ่ อ น ทำล าย ความมั่นคงด้านการเงินที่ชัดเจนที่สุด คือ การพ นั น ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

ก็ทำให้การเงินของคุณนั้น ล่ ม จ ม ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ควรหลีกเลี่ ย ง

ที่จะเข้าไปข้องแวะเกี่ยวกัยการพ นั นทุกรูปแบบ แต่ควรนำเงินที่จะไปเสี่ ย ง โชคมาเป็นเงินออมดีกว่า

5. สังสรรค์ทุกสัปดาห์

สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบความรื่นเริง แม้ว่าการทำงานมาอย่ างเหน็ดเหนื่อยตลอดสัปดาห์จะทำให้เรานั้น

อย ากจะพักผ่ อ น หรือผ่ อ น คลายด้วยการสังสรรค์บ้ าง แต่การสังสรรค์ทุกสุดสัปดาห์

ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ควรลดจำนวนการสังสรรค์เหลือเพียงเดือนละครั้งก็น่าจะเพียงพอ

แต่หากอย ากจะพักผ่ อ น และสบายกระเป๋าก็น่าจะลองซื้ อหนังมาดูที่บ้ านในวันหยุดสัปดาห์

ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี

6. หลงแบรนด์เนม

กับดักของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ กระเป๋า เสื้อผ้า จะต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์เนม

แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ดังจะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้สูง

ก็ไม่ควรที่จะซื้ อมาใช้ แต่ควรเป็นการซื้ อด้วยเงินเก็บที่คุณสะสมไว้น่าจะดีกว่า ไม่ควรตัดสินใจซื้ อทันที

เมื่อเงินเดือนออก เพราะเดือนนั้นจะทำให้คุณต้องหยิบเงินสำรองออกมาใช้ร่วงหน้า และเงินเก็บที่คุณออมไว้ก็ลดลง

ดังนั้น การออมที่คุณออมไว้จะไม่เกิดประโยชน์ใดเลยหากคุณนำเงินออมมาใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือย

7. ก่อหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต

การมีบั ตร เครดิ ต เป็นเรื่องที่ให้คุณและให้โทษหากคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ไปในแต่ละเดือน

การใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินในแต่ละเดือน ก่อให้เกิดภาระที่ต้องชำระในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุด

คุณเลือกชำระแบบขั้นตํ่า และก็นำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตในที่สุด

8. ฟุ่มเฟือย อย ากได้ทุกสิ่ง

ทั้งที่บางสิ่งไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้ อมาเพิ่มอีก

เมื่อถึงสิ้นเดือนเงินเดือนเข้า แทนที่คุณจะหักเงินออกสำหรับออม คุณกลับนำเงินออมไปซื้ อสิ่งของ

ที่คุณอย ากได้ ความหฟุ่มเฟือยหรือการไม่มีความยับยั่งชั่งใจนำไปสู่ความย ากจนได้อย่ างไม่ต้องสงสัย

9. ไม่มีวินัยในการออม

จากข้างต้นเมื่อขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากขาดวินัยและความเสมอต้นเสมอปลาย

ท้ายที่สุดเมื่อคุณขาดวินัยในการออม คุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เลย เพราะการขาดวินัย

10. การขาดเป้าหมายทางการเงิน

เป็นการไม่มีแผนด้านการเงินอย่ างชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออมเงินที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่ างชัดเจน

ว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ และในบางครั้งแม้จะตั้งเป้าหมาย ไว้ชัดเจนแล้วว่าแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่

แต่พอถึงสิ้นเดือนก็ทำเงินในส่วนนั้นไปใช้แทนที่จะนำเงินส่วนนั้นไปออม

จาก 10 ข้อสัญญาณที่นำไปสู่ ความย ากจนทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริง เรารู้อยู่แก่ใจ

ว่าควรจะทำอย่ างไรที่จะไม่ก่อหนี้และมีรายได้เพิ่ม แต่เรามักจะหลงอยู่กับวัตถุหรือสิ่งสวยงามที่ไม่ได้ยั่งยืนนิรันดร์

แม้ว่าของบางสิ่งอาจจะมีค่าทางจิตใจ แต่เราต้องรู้อยู่ตัวอยู่ เสมอว่าเราสามารถซื้ อได้หรือซื้ อไม่ได้

ควรซื้ อตอนไหนและควรออมตอนไหน อย่ าขาดวินัย ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่ างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…