Home ข้อคิดดีๆ เคล็ดลับค้าขายร่ำรวยแบบคนจีน เขายึดแค่ 5 ข้อ

เคล็ดลับค้าขายร่ำรวยแบบคนจีน เขายึดแค่ 5 ข้อ

15 second read
0
0

5 เทคนิคค้าขายให้รวยแบบคนจีน ต้องทำอย่างไรบ้าง

กลุ่มคนไทยเชื้ อ สายจีนที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย หากคิดเป็นสัดส่วนก็มีมากถึง 30% อาจจะมีลูกหลานที่เป็นเชื้ อ สายจีน ซึ่งในอดีตนั้นได้มีบรรพบุรุษเดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเลเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากอาศัยอยู่ในประเทศไทย

อาชีพค้าขายจึงเปรียบเสมือนของคู่กันกับชาวจีนมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ จึงทำให้มีคนไทยเชื้ อ สายจีนอาศัยในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพค้าขาย? ทำไมคนจีนชอบค้าขาย? ทำไมคนจีนจึงมักสอนลูกหลานให้ค้าขาย?

ทำไมนักธุรกิจหลายท่าน ที่ประสบสำเร็จในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้ อ สายจีน? อะไรที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของคนจีนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และขยับขย ายกิจการจนประสบความสำเร็จได้อย่างมากมาย

เทคนิคอะไร ที่ทำให้การค้าขายของคนจีน ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้

1. ความขยันอดทน

คนจีนมักจะสอนลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่นว่าให้มีความขยัน อดทน ในการประกอบกิจการต่างๆ เพราะความขยันและอดทนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้อาจจะช้าแต่ผลของความสำเร็จนั้นจะยั่งยืน

การดำเนินชีวิตในการค้าขายของคนจีนจึงต้องใช้ความมุมานะเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ถึงผลสำเร็จ การค้าขายของคนจีนมักอยู่ในรูปแบบที่ดำเนินกิจการ ในรูปแบบของตนเอง ควบคุมและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างสุด

ความสามารถและไม่ย่อท้อ ก ฎ ทองดังกล่าวคงเป็นข้อแรก ที่สำคัญในการประกอบกิจการของคนจีน

2. ความนอบน้อม

เป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัว เป็นเอกลักษณ์ อุปนิสัยใจคอของคนจีน ที่ส่งต่อสู่ลูกหลาน ให้มีความนอบน้อมถ่อมตนในการค้าขายไม่เพียงแต่กับผู้ที่อาวุโสกว่าเพียงเท่านั้นกับ คนอายุน้อยก็เช่นเดียวกัน และสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงความนอบน้อมของคนจีนนั้น นั่นก็คือ การเคารพและบูช า ต่อเท พ เจ้า

และนำคุณธรรมของเท พ เจ้า มายึดถือและปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็น เท พ เจ้า กวนอู (เทพแห่งความซื่อสัตย์) , เท พ เจ้า แห่งโชคลาภ, เท พ เจ้า แห่งความเมตตา ความนอบน้อมและศรัทธาในเท พ เจ้า ที่ยึดถือปฏิบัตินั้น ทำให้ชาวจีนมีขวัญกำลังใจในการทำงานและมีคุณธรรม

3. ความประหยัด อดออม

เมื่อล ง ทุ น หรือประกอบกิจการสิ่งใด หากประสบความสำเร็จและได้ผลกำไรจากการประกอบกิจการแล้วนั้น ก็ควรประหยัด อดออม เพราะเงินทองที่หามาได้ด้วยความย ากลำบาก หากไม่ประหยัด อดออม เงินทองเหล่านั้นก็หมดไป ไม่ว่าจะทำสิ่งใดคนจีนจึงเน้นการประหยัด อดออม

และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย การค้าขายของคนจีนจึงเน้นไปในการซื้ อขายด้วยเงินสด มากกว่าการใช้สิน เ ชื่ อ เครดิต และนิยมซื้ อของด้วยเงินสดมากกว่าจะก่อให้เกิดหนี้สูญ เพราะการค้าขายด้วยเงินสดจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวจีนประเมินรายจ่ายของตน และต้องขยัน อดทน ประหยัด เพื่อให้ได้มา

4. ขยับขย ายการล ง ทุ น

เมื่อการล ง ทุ น ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนั้น นอกเหนือไปจากการประหยัด อดออม คนจีนก็เน้นไปในเรื่องการกระจายการล ง ทุ น ที่ขยับขย ายธุรกิจที่มีอยู่ออกไปในรูปแบบต่างๆ อาจจะขย ายสาขาหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา

เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขยับขย ายกิจการและการล ง ทุ น นั้น จะเน้นทำทีละน้อยๆ ค่อยๆ ขย าย จะไม่เน้นการขย ายใหญ่ หรือการต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่หมดไปกับการล ง ทุ น เพราะอาจจะเกิดความเสี่ ย ง ขึ้นได้

5. ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

สิ่งหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หรือการค้าขาย นั่นก็คือ ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ หากคิดได้แล้วนั้นควรลงมือทำอย่างรวดเร็วที่สุด จนบางครั้งใครหลายคนอาจจะมองว่า คนจีนคือกลุ่มคนที่เป็นนักฉวยโอกาสและผลประโยชน์มากที่สุด

แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งนั้นการลงมือทำอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะคนจีนมักมองว่า โอกาสเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ที่ว่าใครจะมองหาช่องทาง ในการใช้โอกาสนั้นได้มากที่สุดนั่นเอง

ขอขอบคุณ l o r e t t a b l o g r i c h.b l o g s p o t

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…