Home ข้อคิดดีๆ เขียนไว้ดีมาก “บางทีเราควรรู้จักแพ้ หัดถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกสิ่ง

เขียนไว้ดีมาก “บางทีเราควรรู้จักแพ้ หัดถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกสิ่ง

18 second read
0
0

เพื่อให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“แ พ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น

หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะ มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรา

และเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน

และช่วยเหลือกันและกันอีกลองเปิดใจ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเรา

ดูถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดื อดร้ อน

อะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียวกับ

ความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจและคิดตามแล้วเรา

ก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเรา

ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเสี ยทั้งหมด

ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิ ศ”ออกไปก่อน

เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่างไร ก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด

อย่าคิดแต่จะเอาชนะ สิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิ ด พร้อมกับยัดเยี ยดความคิดของเรา

ให้เขาแล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แ พ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแ พ้ แต่คือการยอมรับความคิด

และการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสี ยทุกครั้ง

แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขั ดแ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกันสร้างสถานการณ์ ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะ

ด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ ายแ พ้ของผู้แ พ้

ย่อมมีแต่ความเกลี ยดชั งและรอวันเอาคืน แ พ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ยหมด

เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะ

เพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็น

ความ เ ก ลี ย ด ชั งไปอีกนานแ พ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุกเรื่องแ พ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้ปลา

คนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ

ความผูกพันก็หมดไปทะเล าะกับคนรักต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อนต่อให้ชนะ

มิตรภาพก็สูญห าย ไปทะเลาะกันเพราะเหตุผลที่เสี ยหายคือความสัมพันธ์ ที่ เ จ็ บ ป ว ด

คือตนเองสีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและ

ความยึดติดของตนลงเสี ย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสี ยบ้าง

ในบ้างครั้งเพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟังเสียบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง

เปลืองเวลารูดซิบป ากเสี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ าปิดหูปากให้สนิท

และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

ขอขอบคุณ หนังสือ I n s p i r a t i o n L i g h t s U p Y o u r L i f e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…