Home ข้อคิดดีๆ อ่านเตือนสติ “กรรมของคุณจะหมดลง” เมื่อรู้จักก้าวเท้าเดินออกมา..จากคนที่ทำให้ทุกข์ใจ

อ่านเตือนสติ “กรรมของคุณจะหมดลง” เมื่อรู้จักก้าวเท้าเดินออกมา..จากคนที่ทำให้ทุกข์ใจ

0 second read
0
0

ในสุดท้าย ค ว า ม สำคัญ ของชีวิตคู่มันไม่ได้สุด ที่การแต่งงานหรอก แต่มันคือ ความสุขจากความสัมพันธ์ที่จะจั บ มื อ พากันไปจนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่ในเวลาที่เขาต้องการ เราต้องอยู่

แต่ถ้าหากว่าเวลา ที่เราต้องการเขา แล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆ เราเลย มีแต่ทำให้เราทุกข์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อ ก ร ร ม ของคุณจะหมดลง หากคุณเดินออกจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็น ทุ ก ข์

ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผลเราก็จะพบ คนดีคนจ ริ งใ จ คนที่ มีความมั่นคงเข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้นในชีวิตและเมื่อ ก ร ร ม ให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสั ตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุ กข์มากขึ้น ในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะ รั ก ษ า ความรักถ้านิสัยของเรายัง ไม่ ดีขึ้น ในวันที่พบคนดีแบบนี้ แนวโน้มคือ นิสัยเ สี ย ๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ

ออกไปจาก ชีวิตเราได้ ตราบใด ที่ไม่คิ ดแ ก้ไ ขนิสัย ร้ า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น แนวโน้มคือชีวิตเรา ก็จะดึงดู ด คนที่แ ย่ ๆ ดึ ง ดู ดคนแ บ บเดิม ที่ห่ ว ยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี ความดี หรือ ก ร ร ม ดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรั บ ป ร ะ กั น ได้ว่า จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้ าที่

ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้ าแทน และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอ คนดี แต่ รั ก ษ า คนดี ไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็น เพร าะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพร าะห ว งนิสัย เ สี ย ๆ ของตน มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับการเจอคน ร้ า ยๆ แต่ยัง ยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้ คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแ บ บหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์

พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อ ย ากเห็นตัวเอง ทน ทุ ก ข์ ซํ้ าซา ก ต่อไป คิดเดินออกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมด ก ร ร ม เมื่อนั้นถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเองจ งเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศน ค ติที่ดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ ก ข์ใ จ

หรือความระแ ว ง เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมดอย่ าพย าย ามเป็นอีกคน เพ ร าะเพียงแค่อ ย ากให้เขารักมากขึ้นเลย

เพราะเราเองก็ต้องเข้าใ จด้วย ว่าไม่มีใครส ม บู รณ์แ บ บขนาดนั้นเลือกคนที่ให้ความสบายใ จกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต าม จะไม่มีการระเเวง กังวล

จนพาชีวิตเรา จ มอยู่กับความรู้สึกเ เ ย่ๆจนเ สี ย เวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝัน กันและกันไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ ถ้าเจอแล้วก็จงรักษ าให้ดี ประคองไว้ให้นาน โตแล้ว มีความรักก็อ ย ากให้มันทำให้ชีวิตก้ าวหน้ า

ไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้องไ ห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่ าหลอกตัวเองว่าแ บ บนั้นมันคือความรัก รักตัวเองให้มากทุกคนสมควรจะได้ เจอความรักที่แสนดี ทั้งนั้นแหล่ะ และที่สำคัญม ากๆเลย กอดคนข้างๆไว้ ให้แน่ นๆด้วยนะ ถ้าคิดว่าเป็น ค นที่ใช่แล้ว

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณชอบสวมแหวนนิ้วไหน ทายนิสัยจากนิ้วที่สวมแหวน

แหวน ถือเป็นเครื่องประดับที่สาวๆ หลายคนชอบใส่ สาวๆ ส่วนใหญ่ที่นิยมสวมแหวนมักมีนิ้วที่มักสว…