Home ข้อคิดดีๆ อายุปูนนี้แล้ว ให้บอกตัวเองเช่นนี้ในทุกๆวัน ชีวิตจะเป็นสุข

อายุปูนนี้แล้ว ให้บอกตัวเองเช่นนี้ในทุกๆวัน ชีวิตจะเป็นสุข

0 second read
0
0

1. อายุปูนนี้ ควรเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้าแต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกันมีสุ ข ภ า พที่ดีต่างหาก อย่ าแก่งแ ย่ ง ยศฐาอำนาจเลย

เวทีนี้มีขึ้นมีลง ถ้ามีความสามารถก็แสดงออก แต่อย่ าแสดงทุกเวลาเหมือนที่คุณหญิงจำปาบอกศรีปราชญ์ว่า “ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น เพราะมันจะเป็นภั ย”

2. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้ อ ย กว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ อย่ าเบ่งให้มันมากนักนะ

3. อย่ าหวังว่า คนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆอายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ ถ้ากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

4. บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิดเชื้ อกันอย่างไรเขาก็เคยท ร ย ศ หั กหลังกันมาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติและโดดเด่นมากขนาดไหนเขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก อย่ าฝ่ าฝื นว่ามันต้องคู่เราไปจนวันต ๅ ย

5. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่ อ น อย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงต้องต ๅ ยแล้วลูกๆ และคนข้างหลังจะอยู่ยังไง เรื่องนี้ไม่ต้องคิด

ข่ าวพี่น้องฆ่ ๅกันต ๅ ย ก็เพราะทรัพย์สมบัติ ของพ่อแม่ที่หาไว้นี่แหละทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้ าง มัวหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้ างหามาแต่ไม่ยอมใช้ พอวันใดใกล้ต ๅ ย จะกลายเป็นหวงสมบัติ

6. ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตรธิดา คนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิดต่อใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไป เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ด ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกัน

มันก็แค่ใครเข้าใจใครเท่านั้น ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภัยได้ก็ต้องทำเราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะย ากที่จะเข้าใจ เพราะสุดท้ายใจของคุณเป็นของคุณคนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุกข์พร้อมๆ กับคุณได้หรอกนะ

7. ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์ คุณหน้าดำคร่ำเครี ย ดหาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่

ล้มเหลวคุณหัวเสียกับลูกน้อง เขาก็หัวเสียกับเจ้านายเช่นกัน ฉะนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเองทุกข์เพียงคนเดียววันใดที่เจอทุกข์ คุณจงเลือกที่จะยิ้ม โลกก็จะยิ้มและสดใสให้กับคุณ

8. คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมากมาย ผ่านทุกข์ผ่านสุข ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความขัดแย้ ง ผ่านความผิดหวังสมหวังมามาก เมื่อยืนหยัดมาได้ขนาดนี้

จงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำหลายสิ่งน่าขบขันและหลายสิ่งยังค้างคาจงทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

ที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…