Home ข้อคิดดีๆ อย่าไปไป แ ช่ ง เขา สักวันกรรมจะตามทันเขาเอง

อย่าไปไป แ ช่ ง เขา สักวันกรรมจะตามทันเขาเอง

1 second read
0
0

คนที่จะแ ช่ งใครได้ ต้องมีความอ า ฆ า ต พย าบาทคิดมุ่งร้ า ย คิดเ บี ย ดเบียน มีอกุศลเจตนา และจัดเป็นก ร ร มชั่ วซึ่งจะทำให้ตัวคนที่ทำนั่นแหละที่เป็นผู้เดือดร้ อ นเองภายหลังส่วนคนโดนแ ช่ ง ไม่รู้ไม่เห็นอะไรยิ่งถ้าหากรู้แล้วเฉยๆ

หรือให้อภัยจะกลายเป็นคนโดนแ ช่ งจะได้บุญเสียเองเขาทำชั่ วคนละเวลากับที่เราส า ป แ ช่ ง ก ร ร มคนละอย่ างกัน ทางที่ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์แทนที่จะส า ปแ ช่ งเขา ก็ถือโอกาสให้อภัยเขาเสียเลย

ก็จะเป็นกุศลแก่ตนเองเรื่องของการส า ปแ ช่ ง ถ้าคนๆ นั้นมีอำนาจให้พรคนได้ อย่ างมากมายมหาศาลถึงขนาดพลิกชีวิตคนให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี พลิกชีวิตคนๆ หนึ่งได้ คนนั้นๆหากได้ส า ปแ ช่ งขึ้นมาจะน่ากลัวมาก

ให้ผลแรงมากแต่ในความเป็นจริง คนธรรมดาไม่มีอำนาจจิตขนาดนั้น มีแต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ ที่มีอำนาจจิตสมาธิมากๆ ซึ่งท่านไม่ไปส า ป แ ช่ งใครหรอกคนธรรมดาไม่มีอำนาจบีบคั้นธาตุขันธ์ผู้อื่นให้แตกได้ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องใส่ใจมาก

หากคนอื่นทำไม่ดีกับเรา คิดไม่ดีกับเรา อโหสิให้ไปเขาไปตัดเ ว รตัดก ร ร ม อโหสิก ร ร มให้อภัยจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีกับตัวเราเอง คนทำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลก ร ร มที่ก่อไม่วันใดก็วันหนึ่งนั้นแหละ

ที่มา : thatlikegood

 

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีเงินใช้ตลอดทั้งปี เงินใช้ไม่ขาดมือ

มีเรื่องราวแนวคิดจากประสบการณ์ตรงมาบอกโดยที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ว่าอย ากมีอิสรภาพทางการเงิน…