Home ข้อคิดดีๆ อย่าทำตัวฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่ได้ (ข้อคิดเตือนใจดีมากๆ)

อย่าทำตัวฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่ได้ (ข้อคิดเตือนใจดีมากๆ)

0 second read
0
0

แยกให้ออกว่าสิ่งใด ควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์

เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคน ได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ

สิ่งนั้นอาจเป็นอาห ารที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะ

รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น

แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป

หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว

ยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน

เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอนมี

ของดีไม่ได้อยู่ที่ราคา

แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่า นหนังสือได้เป็น

การลง ทุ น ที่ไม่เสี ยดายเงิน

ยิ้มเถอะ

รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

อย่ าเรื่องมาก

แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

เมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว

อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ าง

ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง

แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

อ่า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง

มากกว่านั้นได้จะดีมาก

ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี

นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

ส่ องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ

แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ มอ ง

ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวัน

สำรวจตัวเอง

หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆ ทุกครั้งคำหวาน

มักไม่จริงแต่เราคล้อยตามเพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี

ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ

หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก

ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อ นให้ตัวเองบ้ าง

เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข

เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน

นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต

และกลับสู่ อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อ น

แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออก

เพื่อป้ อง กันความผิดหวังของเรา

บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ

ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภัยตัวเอง ให้อภัยคนอื่นเสมอความรัก

และการให้อภัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย

มิใช่ผู้ห่มห่อ ตัวเองด้วยความรู้ ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

ขอบคุณที่มา roundfinger

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

นิสัย 9 ข้อของคนจะจน ถ้าไม่รีบแก้..ก็จะจนเหมือนเดิม

1.หน้าใหญ่เข้าไว้ ด้วยพวกเขามักมีความคิด แบบคิดเอาเองว่า ถ้าเป็นคนรวยเราสามารถใช้จ่าย และส…