Home ข้อคิดดีๆ อย่าฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่เจอ (เขียนเตือนสติไว้ดีมาก)

อย่าฉลาดเกินไป จนหาความสุขไม่เจอ (เขียนเตือนสติไว้ดีมาก)

0 second read
0
0

1. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต

และกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่ อ น

2 บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ

ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเสมอ

ความรักและการให้อภัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

3. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ

หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

4. หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อย

มิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

5. ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ

แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

6. อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี

7.. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออก

เพื่อป้องกันความผิดหวังของเรา

8. คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยตาม

เพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

9. เมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว

อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ าง

10. อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

11. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

12. อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก

ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่ อ น ให้ตัวเองบ้ าง

13. เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข

เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

14. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน

นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

15. อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวัน

16. สำรวจตัวเอง

หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

17. ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี

นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

18. ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง

แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

19. อ่ า น หนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

20. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

21. ยิ้มเถอะ

รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

22. อย่ าเรื่องมาก

แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

23. เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ า น หนังสือได้เป็น

การลงทุนที่ไม่เสี ยดายเงิน

24. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว

ยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

25. ของดีไม่ได้อยู่ที่ราคา

แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

26. นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน

เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอนมี

27. ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไป

หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

28. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์

เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

29. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น

แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

30 ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ

สิ่งนั้นอาจเป็นอา ห า ร ที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะ

รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

ที่มา : roundfinger

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณเกิดเดือนใด..มีเสน่ห์แค่ไหน บอกนิสัยได้หมด

คนเดือนมกราคม ก็ใช่ย่อยมีเสน่ห์ล้ำลึกนัก มีความต้องการท า ง เ พ ศ ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน…