Home ข้อคิดดีๆ หากใครทำให้คุณไม่พอใจ ให้คิดแค่นี้พอ

หากใครทำให้คุณไม่พอใจ ให้คิดแค่นี้พอ

4 second read
0
0

1. เพียงแค่หยุดคิด ก็ดูสบายขึ้นเยอะ

อย่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบ มากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีคนมาทำให้เราไม่สบายใจ อย่าแสดงออกกับพวกเขา ด้วยการโจมตีหรือ การพูดในเชิงลบ ลองหยุดคิดและหายใจเข้าลึกๆ โดยการที่เราหยุดคิดหรือตัดสินเขาในแง่ลบ แล้วให้เวลากับตัวเองในการทบทวนว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดจริงไหม

เขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า หรือแค่ในสถานการณ์ที่รู้สึกกดดันจึงทำให้เขาแสดงออกแบบนี้ โดยการหยุดคิดจะทำให้เรารู้สึกโกรธน้อยลง และจิตใจสงบมากขึ้น ซึ่งไม่ใช้แค่ตัวเราเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนอื่นๆ ที่กำลังรู้สึกโกรธด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นต้องการเวลาและพื้นที่ส่วนตัวในการคิดทบทวน

2. เคารพในความแตกต่างของแต่ละคน

คนที่คิดแตกต่างจากเราไม่ได้เป็นคนที่ผิด ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเป็นของตัวเอง ดังนั้นเราจึงควรพยายามเรียนรู้ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น โดยอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง ในบางครั้ง ซึ่งในชีวิตจริงนั้นเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลา

บางครั้งเราก็รู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบางคน แต่เราก็ต้องพึงนึกคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นกลางและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือในกรณีที่เรารู้สึกว่าคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ควรพูดโต้ตอบอย่างสุภาพ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกโกรธ

และงานนั้นก็สามารถดำเนินต่อไปได้เมื่อกำลังรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังโกรธ หรืออารมณ์เสีย ลองหายใจยาวๆ สูดหายใจลึกๆ จะช่วยลดความตึง เ ค รี ย ด ลดการปะทะคารม และทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลลงไป

และเราควรที่จะหันมาสนใจเอาใจใส่กับผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในทางที่ดี ในทุกๆสถานการณ์

3. มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ยุคสมัย แห่งความวุ่นวายในปัจจุบัน ประชาชนเริ่มมีแนวโน้มที่มีความกังวล ความกลัว ความ เ จ็ บ ป ว ด และการไขว้เขวต่อสิ่งต่างๆรอบตัว และหากจะต้องมีการพูดคุย หรือปฏิสัมพันธ์กันบุคคลอื่น ในสถานการณ์ที่ตึง เ ค รี ย ด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความโกรธ ความไม่พอใจ

หรือขั้นปะทะกันได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยการเอาใจ เขามาใส่ใจเรา เพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นเจออะไรมาบ้างในชีวิต ให้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาคิดและไม่ไปกดดัน รวมทั้งบอกกับตัวเองว่าอย่าไปคาดหวัง ตัดสิน หรือต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการ

4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเมตตากรุณา

ทุกๆ คน มักจะอารมณ์เสีย หรือขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในบางครั้ง ซึ่งนั่นเป็นการเตือนตัวเองว่าทุกๆ คน ก็เหมือนกันตรงที่ก็เคยอารมณ์เสีย ซึ่งหากต้องการที่จะให้การตัดสินใจนี้ง่ายขึ้น

ก็แค่เติมคำว่า “เหมือนกับฉันในบางครั้ง” ในตอนท้ายของประโยค ยกตัวอย่างเช่น คนคนนั้นขี้บ่น เหมือนกับฉันในบางครั้ง หรือเขาดูไม่มีความอดทนเลย เหมือนกับฉันในบางครั้ง เป็นต้น

5. อย่าไปนำคำพูด การกระทำต่างๆ หรือนิสัยของคนอื่นมาใส่ใจ

ซึ่งหากเราคิดมากเกี่ยวกับทุกๆ สิ่ง ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุข ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยเพราะในบางครั้งเขาก็ทำเพื่อเราและบางครั้ง เขาก็ทำเพื่อตัวเขาเอง ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้เขาคิดหรือทำในแบบที่เราต้องการได้

แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดของตัวเองได้ โดยการปล่อยมันไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากที่สุด โดยการที่เราไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับนิสัยหรือการกระทำของคนอื่น

6. เรียนรู้ที่จะไม่พูดตอบโต้

พยายามอย่าไป อยู่ในสถานการณ์ที่มีการโต้เถียงโดยไม่จำเป็น เพียงเพราะแค่รู้สึกอยากจะพูด พยายามหายใจเข้า – ออกลึกๆ เพราะในความเป็นจริงความเงียบของเรา ในช่วงเวลาที่โกรธนั้น สามารถทำให้เราเป็นเหมือนผู้ชนะในการโต้เถียงครั้งนี้ได้เลย

เพราะว่าคนที่เราโต้เถียงด้วยนั้น มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความเสียใจ ก้าวร้าว และแสดงพฤติกรรมอย่างไม่เหมาะสม แต่ถ้าหากเราเงียบและไม่ตอบโต้ ก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น

7. หากิจกรรมทำในยามเช้าให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบจับโทรศัพท์ หรือเช็กอีเมล เพราะว่าจะเป็นการที่พาตัวเองไปสู่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นนอน ซึ่งเป็นช่วงที่เรายังไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองดี

หากเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เรา เ ค รี ย ด ก็อาจจะทำให้เรา เ ค รี ย ด ทั้งวัน ลองให้ช่วงเวลาเช้ากับตัวเองในสถาน ที่ที่เงียบสงบ ก็จะพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

ยกตัวอย่าง สูตรหายใจลึกๆ ก่อน ที่จะลุกจากเตียง และลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย และทำสมาธิเป็นเวลา 10 นาที เป็นต้น

8. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองในการรับมือกับปัญหา

หากเราเผชิญ กับความ เ ค รี ย ด ผู้คนส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาด้วยการเลือกทำในสิ่งที่ส่งผล ร้ า ย ต่อตัวเอง เช่น การ ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ การ สู บ บุ ห รี่ เป็นต้น

แต่หากเราลองเปลี่ยนเป็นการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ ชงชา กาแฟและนั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆ ฟังเพลงที่ชอบ เขียนบันทึกประจำวันของตัวเอง หรือการพูดปัญหาของตัวเองกับเพื่อนสนิท

9. พยายามเตือนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่ตัวเองได้ทำ โดยนึกถึงเหตุการณ์ดีๆอย่างน้อยสามข้อที่ได้เจอ หรือทำในแต่ละวัน เช่น วันนี้ได้หัวเราะแล้ว วันนี้ได้กลับบ้านเจอคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ได้ทานอาหารเต็มอิ่ม เป็นต้น และถ้าหากมีโอกาสก็ควรที่จะ แ บ่ ง ปั น ความรู้สึกดีๆ ของเราให้กับผู้อื่นด้วย

โดยการคิดดี พูดจาไพเราะและการทำดีกับผู้อื่น เพราะว่าการมีความเมตตากรุณาหรือการเป็นมิตรกับผู้อื่น นั้นจะทำให้เราและคนรอบข้างเรารู้สึกสบายใจและมีความสุข

ขอขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…