Home ข้อคิดดีๆ หากเดินออกมาจากคน..ที่ทำให้ทุกข์ได้เมื่อไหร่ ก็ย่อม “หมดกรรม” เมื่อนั้น

หากเดินออกมาจากคน..ที่ทำให้ทุกข์ได้เมื่อไหร่ ก็ย่อม “หมดกรรม” เมื่อนั้น

0 second read
0
2

ทุกคนล้วนอยากเจอคนที่ดี คนที่จริงใจ

บางครั้งดีกับเค้าเท่าไหร่ เค้าก็กลับ ร้ า ย ใส่เรา

แต่ถ้าวันหนึ่ง ผลบุญที่เรามี ดลบันดาลให้เราพบเจอแต่คนดีๆ

เราก็ต้องเป็นคนดีให้เหมาะสมกับที่ได้พบคนดีๆด้วย

เมื่อบุญให้ผล..
เราจะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง

เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

เมื่อกรรมให้ผล เราจะพบคนไม่ ดีไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้เกียรติ

ไม่ซื่อ สั ต ย์ ไม่ชัดเจน ไม่มั่นคง ฯลฯ

เข้ามาทำให้มีความ ทุกข์ มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะในที่นี้

เหมาะในที่นี้ คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัย เสียๆ ของเรา

จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย ร้ า ย ๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น

แนวโน้มคือชีวิตเรา

ก็จะดึงดูดคนที่แ ย่ ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่ ว ย ๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี

ความดีหรือ ก ร ร ม ดีของเราตรงนี้

ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า

จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้

แต่ความดีนั้น จะทำหน้าที่ดึง ดูด คนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน

และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นเพราะหวงนิสัย เสีย ๆ ของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคน ร้ า ย ๆ แต่ยังยอมทน ทุ ก ข์ อยู่

ตรงนี้คือการใช้ ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ ทุกข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเองทน ทุกข์ ซํ้าซากต่อไป

คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่

จึงเรียกว่าหมด กรรม เมื่อนั้นครับ

 

ขอขอบคุณที่มา จาก  ดังตฤณ

Load More Related Articles
Load More By SmileJung :)
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เข้าใจไว้นะ เห็นเขาต่ำใส่ ก็อย่าไปต่ำสวน เพราะสุดท้ายเรากับเขาก็ต่ำไม่ต่างกัน

จำไว้นะ… เห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะต่ำไม่ต่างกัน และอย่าให้ ปัญหาของ…