Home ข้อคิดดีๆ หากคนเรานั้นศีลไม่เสมอกัน ก็คบกันไม่ได้ จริงหรือ

หากคนเรานั้นศีลไม่เสมอกัน ก็คบกันไม่ได้ จริงหรือ

0 second read
0
0

เราคงเคยได้ยินคำกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยๆว่า หาก ศีล ไม่เสมอกันคงคบกันไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นประโยคที่ใช้ได้กับทั้งการคบเพื่อน

หรือแม้กระทั่งการคบกันเป็นคู่ชีวิต หลายคนก็คงยังไม่เข้าใจอย่ างแท้จริงว่าประโยคนี้หมายถึงสิ่งใดได้บ้ า ง

วันนี้เราจะมาพูดถึงนิย ามในประโยคสั้นๆของประโยคนี้กัน หากเป็นการทำ

ให้ทุกคนมีความคิดที่แตกฉานและเข้าใจมากขึ้นก็สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้

ถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้าง คุณจะมีการใช้ชีวิตทางสังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

มีการใช้ชีวิตที่กว้างขึ้น หากคุณอยู่กับคุณบุญ คุณจะมีจิตใจที่เมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดี ตัวคุณนั้นจะมีความสุขไปตามแบบที่คุณต้องการในแบบที่มันจะเป็น

หากคุณอยู่กับคุณกล้าหาญ ตัวคุณเองจะมีความแข็งแกร่งมากินขึ้นกว่าเดิม

หากตัวคนนั้นคบกับคนที่ไม่เอาไหน วันๆก็ทำแต่เรื่อ งก็จะพาทำให้ตัวคุณเป็นคนไม่เอาไหน

พูดคุยในเรื่องที่เหมือนกัน ยิ่งเราสนิทกับคนประเภทไหน นั้นแปลว่าตัวเราก็ย่อมเป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน

หากตัวเราพูดคุยกับคนแบบไหน เรามีความสบายใจ ไม่อึดอัดใจ ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเรากำลังจะเป็นพวกเดียวกับเขา

แม ล งวันมันจะไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้หรอกนะ แต่มันจะชวนไปกินของไม่ดี

เช่นเดียวกันคุณก็ไม่เคยเห็นตัวผึ้ งชวนกันไปกินของไม่ดีเช่นเดียวกัน เพราะพวกเดียวกันมันจะชอบทำอะไรเหมือนๆกัน

หากเราอย ากเป็นคนแบบใด ก็ให้เลือกคบคนแบบนั้น คุณอย ากเป็นแมงวันหรือเป็นผึ้ง ก็สุดแล้วแต่คุณเลือกเองได้

ที่มา : herbtrick

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…