Home ข้อคิดดีๆ วิธีเถียงกับคน..ให้ชนะทุกครั้ง

วิธีเถียงกับคน..ให้ชนะทุกครั้ง

0 second read
0
0

ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้ ง เรื่องงานหรือ เรื่องอื่นๆ กับใครก็ตามเป้าหมายสูงสุด ของทุกคนก็คือการชนะการโต้แย้ ง

ในครั้งนั้นให้ได้ ทั้งนี้นักวิทย าศาสตร์พบว่า มันมีหลากวิธีการพูดที่สามารถช่วย ให้คุณเป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา

หรือเอาชนะอีกฝ่ายได้ ฟังดูน่าสนใจ ใช่ไหมคะ มาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้ าง

1. ให้ฝ่ายตรงข้ามอธิบายความคิดของเขาก่อน

การให้ฝ่ายตรงข้ามแ ช ร์มุมมอง หรือความคิดของเขาก่อนนั้น สามารถช่วยให้คุณคิดหาคำโต้แย้งได้ค่ะ

นอกจากนี้ให้คุณลองถามคำถาม ที่เป็นลักษณะปลายเปิด และกร ะตุ้ นให้อีกฝ่ายอธิบายให้ได้มากที่สุด

อย่ างไรก็ดี การทำเช่นนี้อาจช่วยลดโอกาส ที่เขาจะพูดขัดในระหว่างที่คุณพูดได้ค่ะ

2. สบตา

ในขณะที่ฝ่ายตรงข้าม กำลังพูดให้คุณมองตาเขาค่ะ เพราะมีงานวิจั ย พบว่าการมองคู่สนทนาจะช่วยสนับสนุ น

ให้เกิดการจูงใจ ทั้งนี้การหลบตาคู่ต่อสู้มักเป็น สัญญาณที่บอกว่าคุณมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ ในขณะที่การ

มองตาอีกฝ่ายสามารถบ่งบอกได้ถึงความมั่นใจ และความซื่อสัตย์ค่ะ

3. ระบุสิ่งที่เห็นด้วยกับเขา

การพูดสนับสนุ น บางความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถช่วยให้บรรย ากาศดีขึ้นได้ค่ะ โดยมันจะทำให้

อีกฝ่ายใจเย็นลง และไม่เกิดความรู้สึกลบต่อคุณมากเกินไป นอกจากนี้เมื่อความคิดเห็นของอีกฝ่ายไม่ได้ถูก

คุณโจ ม ตี ทั้งหมด เขาก็มีแนวโน้มที่จะรับฟังสิ่งที่คุณพูดค่ะ

4. ลดเสียงให้เบาลง

การพูดเสียงดังอาจทำให้ ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ แต่มันอาจทำให้คุณเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น

มันอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮึดสู้ และสุดท้ายคุณก็อาจโดนเขาเผด็ จ ศึกแทน อย่ างไรก็ดี หากคุณใช้เสียงที่เบาลง

แต่ยังคงชัดถ้อยชัดคำ คนฟังก็จะรู้สึกสบายใจ และบรรย ากาศจะไม่ตึงเครี ยด จนเกินไป อีกทั้งยังทำให้

อีกฝ่ายคล้อยตามได้ง่ายขึ้น

5. ยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม

การแสดงให้ฝ่ายตรงข้าม เห็นว่าคุณเห็นด้วยกับบางส่วนของความคิดเห็นของเขาพร้อมกับบอกเหตุผลว่า

เพราะอะไรนั้นอาจทำให้อีกฝ่ายเย็นลง และพิจ ารณา ความคิดเห็นของคุณด้วยค่ะ นอกจากนี้มันยังทำให้

บรรย ากาศดูผ่ อน คลายมากยิ่งขึ้น

6. พูดสิ่งที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้าม

ก่อนที่คุณจะแสดง ความคิดเห็นของตัวเอง ให้คุณพูดทวนสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดอีกครั้ง ซึ่งมันสามารถทำให้เกิด

ความไว้วางใจได้ค่ะ เพราะคู่สนทนา เห็นว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูด ทั้งนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะชนะการโต้แย้ ง

ในครั้งนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่า เขาสามารถไว้วางใจคุณได้ค่ะ

7. เตรียมข้อมูลให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะทำการโต้แย้ ง ใครก็ตาม คุณจะต้องเข้าใจ สิ่งที่คุณคิดได้อย่ างถ่องแท้ก่อนค่ะเพราะคุณ

จะได้โต้ตอบในกรณีที่อีกฝ่ายไม่เห็น ด้วยกับความคิดเห็นของคุณ นอกจากนี้การรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของคู่แข่งจะสามารถช่วย ให้สิ่งที่คุณโต้แย้งดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

8. กร ะตุ้ นให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยกับคุณ

การพูดบางคำในขณะที่คุณ แสดงความคิดเห็นของตัวเองอยู่นั้นอาจช่วยโน้มน้าวให้คู่ต่อสู้มีท่าทีที่อ่อนลงและ

คล้อยตามสิ่งที่คุณพูดค่ะ โดยคุณอาจลงท้ายประโยคด้วยคำว่า “จริงไหม” หรือ “ถูกไหม” แทนการพูดไปเรื่อยๆ

โดยไม่มีคำถามช่วยกร ะตุ้ น

สำหรับใครที่รู้ตัวว่ามัก เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ หรือพ่ายแพ้ทุกครั้งที่มีการโต้เถียง ให้คุณลองนำวิธีที่เราแนะนำ

ข้างต้นไปปรับใช้ดูค่ะ ไม่แน่ว่ามันอาจทำให้คุณกลาย เป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปก็เป็นได้

ขอบคุณที่มา davidwolfe

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…