Home ข้อคิดดีๆ ลักษณะคนรัก ที่จะทำให้คุณมีความสุขไปทั้งชีวิต

ลักษณะคนรัก ที่จะทำให้คุณมีความสุขไปทั้งชีวิต

6 second read
0
0

จะมีสามีทั้งที หาที่มันดีๆไปเลย!!! วันนี้ มีข้อพิสูจน์คนรักของคุณว่า เขานั้นรักคุณจริง

และจะทำให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือเปล่า? มาฝาก ด้วย 5 ข้อต่อไปนี้

หากหวานใจของคุณมีครบหมดทุกข้อ ขอรับประกันเลยว่า

ผู้ชายคนนี้แหละที่คุณสามารถฝากผีฝากไข้ไว้ได้

จงมั่นใจที่จะอยู่เคียงข้างเค้า และฝ่าฟั นอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน

เพราะเขาคนนี้จะทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขและไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนจ้า!!!

1. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้ าน

สังคมไทยมีจารีตให้ฝ่ายผู้หญิงดูแลงานบ้ านงานเรือนเป็นหลัก

รวมถึงการดูแลขับสู้แขกเรื่อต่างๆ ที่มักเรียกกันว่า แม่บ้ าน กิจนี้

ผู้ชายมักมอบให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแล ด้วยการสนับสนุนเงินทองให้

แก่ผู้หญิงเป็นนิจ อันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้ านงานเรือนต่างๆ

2. มอบของขวัญตามวาระโอกาส

วาระโอกาสต่างๆที่เป็นวันสำคัญของการครองรัก เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น ผู้ชายที่ดีพึงหาของขวัญมอบให้

ด้วยของขวัญอันหญิงทั่วไปมักปรารถนา เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า เป็นต้น

การให้ของขวัญนี้ย่อมผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายหญิงได้

3. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะทางสังคม

การยกย่องนับถือ ออกหน้าในทางสังคม ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้หญิง เพราะผู้หญิงส่วนมาก

ไม่ต้องการเป็นคบแบบหลบๆซ่อนๆ หรือเป็นแฟนเก็บ แต่ต้องการให้ผู้ชายยกย่อง

โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของผู้ชายแล้ว ก็ยิ่งหวังที่จะให้ผู้ชายเป็นที่พักพิง และพึ่งพาได้

4. ไม่ดูหมิ่น

ผู้ชายที่ดูหมิ่นคนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างสูง ผู้ชายที่ไม่ดูหมิ่นน้ำใจผู้หญิง ไม่ดูหมิ่นในชาติตระกูล

ไม่ดูหมิ่นรูปลักษณ์ ไม่ดูหมิ่นสติปัญญา หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะหากมีการดูหมิ่นกันแล้ว

ย่อมทำให้เกิดความแครงใจ บาดหมางใจ และที่สุด คือ

การเสื่อมศรัทธาในรักของอีกฝ่าย จนนำไปสู่การเลิกรา หรือการหย่าร้างได้

5. ไม่นอกใจ

การนอกใจ คือ การประพฤติผิดในกาม ทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำ

และการกระทำไปแล้วด้วยการล่วงในกามของหญิงอื่นหรือไม่

ก็ตาม การความประพฤติเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยจิตใจของผู้หญิงอย่างสูง

จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และการเสื่อมในรัก

สุดท้าย คือ การหย่าร้างกันในที่สุด แต่หากผู้ชายประพฤติด้วย

รักเดียวใจเดียว ย่อมนำมาซึ่งความรักที่ดำเนินต่อไปด้วยดี

ที่มา : g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…