Home ข้อคิดดีๆ ลองหัด“แพ้ให้เป็นบ้าง” ไม่จำเป็นต้องชนะไปทุกเรื่อง (เขียนไว้ดีมาก)

ลองหัด“แพ้ให้เป็นบ้าง” ไม่จำเป็นต้องชนะไปทุกเรื่อง (เขียนไว้ดีมาก)

3 second read
0
0

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูด

ของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะมันจะช่วยให้ ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและ

ช่วยเหลือกันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็น

ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

และความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไร

ก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ

เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของ

คนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะ

ด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผล

เอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลย

นอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลี ย ดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนา

เพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่อง

ไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเพราะเหตุผล

ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเองสีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

ลองปิดตา เสียบ้าง ในบ้างครั้งเพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสียบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เสียบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้าปิดหูปาก

ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ร้ า ยเพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ยอย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆ ก็เก็บไว้

เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่านใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอคนบางคน… แค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง… แค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

ขอบคุณที่มา : หนังสือ Inspiration Lights Up Your Life

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ปรัชญา 20 ข้อ ที่คนจีนใช้สอนลูก ให้มีอนาคตที่เจริญก้าวหน้า

1. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไป ในสายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจำเป็นมากๆ จงให้ใส่ใ…