Home ข้อคิดดีๆ พฤติกรรม 6 อย่างใช้เงินแบบไม่มีอนาคต..เตรียมตัวลำบากไว้เลย

พฤติกรรม 6 อย่างใช้เงินแบบไม่มีอนาคต..เตรียมตัวลำบากไว้เลย

0 second read
0
0

1. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคาร ออกมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการกันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร

พูดง่าย ๆคือ ไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่าย ของตนเองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

2. รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียมเวลาได้เงินมา ก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่างไรจนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่มักประวิงเวลาตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำทำให้ต้องเสียค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ทบต้นหลายตลบกว่าจะรู้ตัว ก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก คราวนี้ละต้องกู้หนี้ยืมสินให้เสียดอกเบี้ยหนักขึ้นไปอีก

3. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไร ก็แห่ไปล ง ทุ นตามเขา ซื้ อทองซื้ อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้ านวัน ๆ ก็เอาแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับใครที่มีพฤติกรร มการใช้จ่ายเงินแบบข้างต้นอยู่

ควรเปลี่ยนพฤติกรร มแ ย่ ๆ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และหันมาใส่ใจในเรื่องของการใช้เงินอย่างมีสติ ชาญฉลาดจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ใยย ามจำเป็นอย่างแน่นอน และนี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

4. ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมาย ทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าวคนที่ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ระหว่างการออม

เช่น อย ากซื้ อรถเพราะต้องย้าย ที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทางลำบากกว่าเดิม ,อย ากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นใน โ ฆ ษ ณ า หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออม สำหรับเป้าหมายวัยเกษียณแล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกั น ในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ

สำรองอยู่เสมอ โดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเหตุฉุ ก เ ฉิ น ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

6. ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงิน ที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้ เช่นปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจากประกั น ชีวิต จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

ขอขอบคุณ บ ท คั ด ย่ อ จ า ก ห นั ง สื อ ยิ่ ง จ่ า ย ยิ่ ง ร ว ย

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…