Home ข้อคิดดีๆ ผลดี 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ จะได้รับ

ผลดี 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ จะได้รับ

5 second read
0
2

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆ ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา

นั้นคือพระอรหันต์ อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุก ศ า ส น า จะมีการสั่งสอน

ให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี ส่วนในศ า ส น า พุ ท ธ นั้น

การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเองทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญู

รู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดาม าร ดาเป็นอย่างดี

มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป

ในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1. ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยง ดูคอยช่วยเหลือกิจการงานของท่าน

เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี ให้ความสะดวก

สบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. ขณะที่ท่านล่วงลั บ จากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้มี ความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบ คอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ในทุกๆ เรื่อง

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้ น ภั ย ได้

5. ทำให้ได้ล าภ โดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคล าด ภัยในย ามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการ ยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุข ในการใช้ชีวิต

12. ทำให้เป็นตัวอย่าง อันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตาม พระอรหันต์ที่ไหนหรอก

ขอขอบคุณ s h a r e s o d

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…