Home ข้อคิดดีๆ ผลกรรมของคนที่ชอบนอกใจแฟน ไปหาความสุขนอกบ้าน

ผลกรรมของคนที่ชอบนอกใจแฟน ไปหาความสุขนอกบ้าน

0 second read
0
0

มาดู ก ร ร ม ติดจรวดของคนที่ทิ้งครอบครัว ไปหาความสุข คนที่นอกใจแฟน

1.เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกินนอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้า หาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

2. ชีวิต มีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

3. บุตรบริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเ วร ลูกก ร รมที่นำแต่ความเดือดร้อน ทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย หายมาให้

4.เมื่อยังมีชีวิตกร รมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิงไปไปรักใคร เข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอด

5.ไรซึ่งเกียร , ชื่อเสียง , และการยอมรับ คนที่นอกใจคนอื่นเลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไป จะดูดีหรือสวยงามเพียงไรแต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอม รับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้า แม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ หายๆไม่สามารถ ทำงานที่มีเกียรติได้ เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียหาย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

6.หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนจากโลกนี้ ชั่ ว ระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่กร รมชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้จากความเป็นคนก็มีแต่นรกและความเป็นเป ร ต

ที่แสนทร มาน เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนานมากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็น คนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7.โ รคเยอะป่ว ย ง่ายคนที่ทำชู้แ ย่ งสามีแ ย่ ง เ มี ยค นอื่นมาก ๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโร คภั ยโดยเฉพา ะโร ค ลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะเพ ศมักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อย เท่านั้นเอง

ที่มา : jingjingna

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…