Home ข้อคิดดีๆ ปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ 8 อย่าง ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่ง

ปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ 8 อย่าง ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่ง

0 second read
0
0

ปราชญ์ชาวจีน ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามีคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่งน้ำสาดแล้ว ย ากเอาคืน

การพูดก็เหมือนสาดน้ำคำพูดที่พูดไปแล้วเอาคืนย ากการพูดเป็นศิลปะ พูดดีเป็นศรีแก่ตัวปัญญาจีน

กล่าวว่ามีคำพูด 8 อย่างไม่ควรพูด

1. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว” ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

2. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่นเคือง” คำพูดที่หลุดปากย ามโกรธมักหมายทำร้ ายคน บ่อยครั้งก็ ทำร้ าย ตัวเองด้วย

ย ามโกรธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มัก หย าบค าย ทิ่ ม แ ท ง

3. “คำพูดตำหนิกล่าวโทษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ” เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่น

คำพูดหลุดปาก คนอื่นเอาไปขย ายความต่อ ไม่ได้ให้ดีแก่คนพูด มักบิดเบือนให้ร้ ายโดยส่วนใหญ่

สุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ น

4. “คำพูดค่อนแคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน” ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา

เพราะขาดความเคารพ ต่อคนอื่น ท้ายที่สุดแล้ว ทำร้ ายคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูดทำร้ าย

คนนั้นเป็นไปเพียงชั่ วคราวแต่บุคลิกเราจะถูกดูแคลน บ า ด แ ผ ลนั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด” เวลาสนทนามักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น

ทำร้ าย ตนเท่านั้น คนจะยิ่งใหญ่ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชมไม่ใช่ชมตนเองเป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่าพูด” อย่าปั้นความ เ ท็ จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัวในที่ทำงาน” ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะ เพียงเพื่อแสดงว่า

ตนนั้นรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผล ร้ าย ตามมาตัวเองก็ต้องถูกลง ทั ณ ฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด” คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตนไม่มีใครอย ากให้ใครรู้

หากมีเพื่อนคุยให้ฟังห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ แต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน

เป็นคนต้องเคารพกัน การเปิดเผยเปิดโปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์

นั่นคือศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม

ขอขอบคุณ วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…