Home ข้อคิดดีๆ ทำไมคนจีนถึงรวยนาน ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ทำไมคนจีนถึงรวยนาน ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

11 second read
0
0

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่ างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศ

ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือตัวอย่ างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจ ที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า

3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท โดยคน

เหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้ อ สายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก

เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย) , คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว) ,ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น

เชื่อว่าคนไทยแท้ๆ ทั้งหลายคงคิดคล้ายกันว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงได้เก่ง ทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง

รวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานาน กว่ายังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้

เหตุผลที่แท้จริงคนไทยก็จะมี 2 จำพวกคือเห็นแล้วเกิด แรงบันดาลใจอย ากทำตาม กับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจ

ทำอะไรที่ตามใจตัวเองเหมือนเดิม

1.ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ

เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพ หรือ ย้ าย ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด ก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา

เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ นที่ดีที่สุด

2.คนจีนรั กษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการ งานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะใน

การทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรั กษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและ

ทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

3.ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวย ของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่ าง

เท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ และยัง

เป็นนิสัยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

4.ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจในหลายๆ อุตสาหก รรม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่ง

กับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาข าย ก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้าง

ให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

5.รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาส

ธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อย่ าง C P ที่ดึงเอา 7 – 1 1 มาลงทุ นในประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงวงการ ค้ า ป ลี ก เมืองไทยอย่ างสิ้นเชิงนั้นคือ หนึ่งในการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

6.คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จ ที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่มเฟื่อย

ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย การขย าย ธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราด

แต่เขาจะค่อยๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุ นขย ายด้วย

7.ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด

รวมถึงการขย ายที่รวดเร็วเท่ากับเป็นการทำให้เงิน ทุ น ไปจมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย คล้ายกับเป็น

การทำลา ย ตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

8.ไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้ สู ญ

เราจะเห็นตามร้านค้า ปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำ

แบบไทยๆที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่ อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่ไม่ต้องการ

ให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่ อ น คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำ

ให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

9.คนจีนรู้จักกระจ าย ความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็น นักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจ าย ความเสี่ ยง

ไปสู่การลงทุ นในรูปแบบอื่นๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุ นหรือขย าย

กิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจ าย ความเสี่ ย ง หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้

จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

10.เทคนิคซื้ อ เมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มัก มีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม

แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ ดังเราจะเห็นว่า คนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขาย

ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขา ถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัย

แวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่นของคนจีน ที่ทำให้ร่ำรวยคือ “คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ” “ต่อขย ายธุรกิจอย่ างเป็นระบบ”

ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่างๆ นานา เช่นกลัวข าดทุ น

กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้ ซึ่งความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนรวย

คือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้รวยเร็วรวยทน รวยนาน

ขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…