Home ข้อคิดดีๆ ถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวไป ขอให้ใช้ชีวิตแบบนี้นะ

ถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวไป ขอให้ใช้ชีวิตแบบนี้นะ

2 second read
0
0

1.อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อน บ้าง

หลายคนเมื่อ เกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย” พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศไปกินอาหารดีๆ

แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อนทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน

ดร.สุ เ ม ธ บอกว่า โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่ อ น เว้นวรรคชีวิตนานๆ

จึงมักถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวช ครั้งล่าสุด บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

2.ใช้ชีวิต อย่างมี “สติ”

ไม่ว่า จะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอยากของตัวเอง แล้วต้องให้ ห ม อ จ่าย ย า

ล ด ไ ข มั น ล ด น้ำ ต า ล ทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3.น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้น จึงต้องรักษา ศีลเสียก่อนและมีสติ สมาธิผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณา

โดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิธราชธรรม

เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆ แต่ให้พยายามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ ร่ า ง ก า ย ของเรา

จะทำได้ รักษา ร่ า ง ก า ย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใครๆ ก็ ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความ ต า ย เท่าเทียมกันหมดทุกคน

เมื่อมองเห็นความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความ ต า ย

6.อยู่อย่างสง่า ต า ย อย่างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ

และเมื่อถึงเวลา ต า ย ก็ ต า ย อย่างสงบ อย่าไปกลัวความ ต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน

เมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้

คือความเป็นตัวตนของเราถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง

แต่ถ้าประกอบความ ชั่ ว ไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุก

จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส

บรรยากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8.อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหาย

หากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้สาร ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องมากระทบใจ

แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่างก็จบ

9.อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรักษาให้มั่น โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่าง

คือ ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่างถูกต้อง

แต่ไม่ดีการกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่านั่นคือดีและถูกต้องหรือเปล่า

10.รักษา กายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่

ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์

คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่าเสียเวลาเป็นทุกข์ แต่ให้ Enjoy last minute

10.อย่าหยุดทำงาน

เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน

ร่ า ง ก า ย ของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วยเหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ตไม่ติด

11.ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ

เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญ

ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

12.ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์อย่าทำ อย่าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับ

คือความสุขแง่คิดดีๆ ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าและความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้น

อยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

ขอขอบคุณ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ โ พ ส ต์ ทู เ ด ย์

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

นี่คือคำสอนจากแม่ อยากให้ลูกสาวได้อ่านเตือนใจ

มนุษย์เรา เติบโตมาด้วย คำสั่งสอนของบิดา มารดา ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็ยังต้องฟังพร่ำส…