Home ข้อคิดดีๆ ถ้าวันหนึ่งฉันเดินจากคุณไป อยากให้คุณรู้ไว้ว่า “ฉันทำเต็มที่แล้ว”

ถ้าวันหนึ่งฉันเดินจากคุณไป อยากให้คุณรู้ไว้ว่า “ฉันทำเต็มที่แล้ว”

2 second read
0
1

ไ ม่ มี ใ ค ร อ ย า ก เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ บ่ อ ย ๆ

เราต่างเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์มีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี

ต่างต้องใช้ความอดทน ปรับตัวเข้าหากัน

แรกรัก ก็มองไม่เห็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

ความสัมพันธ์ที่เคยคิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่างดิบดี

เมื่อมาถึงจุดหนึ่งกลับไม่มีความสุขอีกต่อไป

เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงทุกที

เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้ว

ว่าจะอยู่ต่อเพื่อรออีกฝ่ายหมดใจ

หรือ

จบความสัมพันธ์ ก้าวออกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเรา

 

เ ลิ ก คิ ด เ ข้ า ข้ า ง ตั ว เ อ ง

ไม่ใช่เรื่องผิด ที่จะมองโลกแง่บวกและคิดเข้าข้างตัวเอง

แต่หากการคิดเข้าข้างตัวเองนั้นทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ ป่ ว ย การจะสานต่อ

เราอาจรู้สึกอยากให้โอกาส อยากให้ใครคนนั้นนึกถึงวันดีๆ

ที่เราเคยมีร่วมกัน แต่ให้ลองไต่ตรองให้ดี ว่าการให้โอกาสของเรา

มันนานเกินไปแล้วหรือเปล่า ?

และดูพฤติกรรมของเขาว่าสมควรได้รับโอกาสนั้นมั้ย ?

เ ด็ ด เ ดี่ ย ว แ ค่ ไ ห น   อ ยู่ ที่ ใ จ

ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองอีกแล้ว เพราะ ‘ใจ’

เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทุกอย่าง

ดังนั้นจึงเป็นเราเองที่จะเลือกเดินออกมาจากจุดที่ไม่ได้มีความสุขอีกต่อไป

หรือเลือกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้ว

อย่าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิต

ในวันที่เจ็บจนชาขอให้มองโลกตามความเป็นจริง คุณยังมีชีวิต มีลมหายใจ

และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณเป็นเจ้าของ

ถึงเวลาแล้วที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง

 

ใ ห้ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด เ ป็ น ค รู ข อ ง เ ร า

เพราะมีชีวิตจึงยังเจ็บปวด

และเพราะเจ็บปวดเราจึงได้เห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างความรัก

ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดูว่าทุกวันนี้

ความเจ็บปวดอยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใจหรือเปล่า

หากมากเกินไปก็ถอยออกมา

ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองและวันเวลาที่เสียไป

แต่ขอให้ขอบคุณความเจ็บปวด

เพราะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น

 

ขอขอบคุณที่มา จาก  ไม่ด้อยโอกาส

Load More Related Articles
Load More By SmileJung :)
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เข้าใจไว้นะ เห็นเขาต่ำใส่ ก็อย่าไปต่ำสวน เพราะสุดท้ายเรากับเขาก็ต่ำไม่ต่างกัน

จำไว้นะ… เห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะต่ำไม่ต่างกัน และอย่าให้ ปัญหาของ…