Home ข้อคิดดีๆ ดูคนไม่จริงใจดูยังไงให้ดูออก คุณไม่อาจทำให้ทุกคนชอบคุณได้

ดูคนไม่จริงใจดูยังไงให้ดูออก คุณไม่อาจทำให้ทุกคนชอบคุณได้

7 second read
0
0

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดีต่อหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างในภายหลัง บางครั้งก็ย ากที่จะดูออกว่า ใครจริงใจ ใครหน้าไหว้

หลังหลอก ต้องอ ดท นให้มาก ต้องรอบคอบ และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีศิลปะในการโน้มน้าวใจคน แต่ไม่นาน คนพวกนี้ ก็ต้องเผย

ธาตุแท้ตัวเองออกมาจนได้ เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถ เสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอดเมื่อความจริง ปรากฏเขาก็จะถูกสังคมลงโทษเอง ขอเพียงเรารั กษ าความดีของตนเอง

และอ ดท นให้มากพอ ความอ ดท นคือ วิธีที่ดีที่สุด ในการเอาชนะคนเสแสร้งไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง เอาชนะใจตัวเองให้ได้บอกตัวเอง

ว่าอย่าแพ้ทาง เค้าอย่าอ่อนแอให้เค้าเห็น อย่าแสดง อารมณ์โกรธให้เค้าได้สะใจอย่าเถียงอย่างที่ใจ เราคิดแต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราอย่าไป

หลงกล จะมาดี มาร้ ายก็ช่าง เค้าอย า กด่าอย ากดูถูกก็ชั่ง อย่าไป รับเอา เราไม่เ จ็ บไม่ ป ว ด ตามปากเค้า ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บ ป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียง

คำพูดหรอก อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไปไม่เหนื่อยเพราะพูดจนหายใจไม่ทัน ก็ช่างเค้า คำพูดจากคนที่โกรธจัดมันมีแต่แรงกดดันทางอารมณ์ การแสดงออกล้วน แต่ใช้แรงมากกว่า

ปกตินอกจากเค้าจะเหนื่อยทั้งทางกาย ทางใจ ทางวาจาแล้ว สุ ข ภ า พจิตของเค้าก็ จะเสียไปด้วย เพราะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วยยิ่งออกแรงพูดมากขึ้น

ท่าแท้ก็จะหลุดออกมา ว่าลึกๆของจิตใจคิดก็ร้ าย พูดก็ร้ ายความคิดของความทุกข์ ในจิตใจของเค้า จะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนตาม ไม่มีใครอย ากอยู่กับ

ความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้นตัวเค้าเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจ ร้อนเป็นไฟสุดท้ายแล้ว อย่าหวังว่าจะชนะใครได้เลย เพราะแม้แต่ใจ

ของตัวเค้าเองยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มีความอดทน คือวิธีพิสูจน์ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถ ทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอก บางคนชอบคุณ บางคนก็

ไม่ชอบคุณ แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข

ขอบคุณที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ปรัชญา 20 ข้อ ที่คนจีนใช้สอนลูก ให้มีอนาคตที่เจริญก้าวหน้า

1. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไป ในสายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจำเป็นมากๆ จงให้ใส่ใ…