Home ข้อคิดดีๆ จุดอ่อน 10 ข้อของคนไทย จริงแทบเถียงไม่ออก

จุดอ่อน 10 ข้อของคนไทย จริงแทบเถียงไม่ออก

0 second read
0
0

จากการผ่านเวที ในระดับโลกหลายต่อหลายครั้ง ไทยถูก วิ พ าก วิ จ ารณ์ อย่างหนักหน่วง

ในกระแ ส โ ล ก า วิ วั ฒ น์ และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี

และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคร าะห์ ที่จี้แ ท ง ใจดำ คนไทยเสียจริง ๆ

สำหรับข้อคิดเห็น ของนายเซ็ทซึโอะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยนายอิอุจิระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจ

ในการลง ทุ น เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนักลง ทุ น ญี่ปุ่นโดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้

ถึง 10 ข้อ ที่เราคนไทยควรรู้ และรับทราบเพราะที่กล่าวมา ทุกข้อแทบปฏิเสธไม่ได้เลย

ไม่เชื่อลองไล่อ่ านแล้วพิจารณาอย่างปราศจาก อคติและไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือ

กระจกบานใหญ่ที่สะ ท้ อ น ตัวตนของเรา

1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะ หน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเ มื อ ง

ธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษา ทำให้ประ เ ท ศ ช า ติ ล้าหลังไปเรื่อย

2.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ

ไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น

คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้ อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ

น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

4.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรป

ที่จะให้ความสำคัญ กับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือ

ในระยะย าวคนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาด โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง

และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6.การบังคับกฎ หม าย ไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจังการดำเนินการ

ตามกฎหม าย กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบ เอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7.อิจฉาตาร้อน

สังคมไทยไม่ค่อย เป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ

มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลังโดยเฉพาะคนที่ล้ม บนฟูกแล้วไป เ ก าะ ผู้มีอำนาจเอาตัวรอด

คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ ายดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่ กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหา ศ าล

เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆ ไม่ได้พูดกัน

9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยังขาดทักษะและ

ทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทย ขาดความอดทนไม่มีภูมิคุ้มกันเป็น ขี้ โร ค ทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูก

แบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา

ค้นหาตัวเองและไม่สอน ให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเจ็ บ ป วดจริงๆ แต่มันคือเรื่องจริง

ที่เถียงไม่ออกเห็นทีไทยเราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคมตลอด

จนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาค รั ฐ บาล ต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ คุณวิกรม กรมดิษฐ์

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…