Home ข้อคิดดีๆ จะทำอย่างไรกับเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่กำลังมาทวงหนี้ ก ร ร ม

จะทำอย่างไรกับเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่กำลังมาทวงหนี้ ก ร ร ม

0 second read
0
0

เจ้าก ร ร มนายเ ว รของแต่ละคนนั้น ไม่ได้มีแค่คน สองคน หรือสิบคน แต่มีนับไม่ถ้วน เพราะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติมาก ย่อมก่อเ ว รก่อก ร ร มกับสรรพสัตว์

ทั้งคน หรือสัตว์ จนทำให้เขาเหล่านั้นเจ็บแค้นจากการกระทำของเรา จนตั้งจิตอาฆาตจองเ ว รกับเราตามราวีเราเมื่อโอกาสจะอำนวย ยังผลให้เราประสบความวิบัติทั้งเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และสุขภาพ บางคนถึงขั้นพิการ หรือจบชีวิตลงก็มี

เจ้าก ร ร ม

วิธีที่จะให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา อโหสิก ร ร ม หรือยกโทษให้เรานั้น หลายคนเข้าใจว่าคือการทำบุญและอุทิศบุญไปให้ เช่น หลังจากที่เราทำบุญครั้งใด เราก็มักอุทิศส่วนบุญนั้นให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา และมักจะพูดกันเป็นแบบฉบัยต า ยตัวว่า

“ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้า” หรือ “ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ” ถามว่า คำอุทิศส่วนบุญนี้ทีเรามักพูดกัน ผลแห่งบูญนี้จะถึงเจ้าก ร ร มนายเ ว รหรือไม่

ผลบุญนั้นถึงเจ้าก ร ร มนายเ ว รแน่นอน แต่เนื่องจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรามากมาย และผลบุญนั้นจะกระจายกันไปสู่เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราแต่จะได้เพียงแค่อย่ างละนิดละน้อยเท่านั้น

เพราะเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรามีมากมายนับไม่ถ้วน แต่กำลังบุญของเราที่ทำ หากเป็นบุญทั่วไป เช่น ทำบุญถวายสังฆทานแล้วอุทิศให้ ผลบุญนั้นจะถูกกระจายไปอย่ างละนิดละหน่อยเช่นกัน

ยกตัวอย่ างเช่น ถ้ามีเงิน 100 บาท เราให้คน 1 คน ค่าของเงิน 100 บาทกับ 1 คนนั้นย่อมมีมาก แต่หากเรามีเงิน 100 บาท แต่ให้คน 100 คน เท่ากับ แต่ละคนจะได้ค่าเงินน้อยมากคือได้คนละ 1 บาท นี่คือการอุทิศบุญให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รแบบไม่เจาะจง

แต่ถ้าหากเราจะอุทิศผลบุญให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราให้ได้ผลที่สุด ก็ควรจะอุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังจะมาทวงหนี้ก ร ร มจากเราก่อน คือที่กำลังเล่นงานเราอยู่ขณะนี้

แล้วจะรู้ได้อย่ างไรว่า เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราขณะนี้คือใคร เพราะเราเองก็ไม่มีญาณหยั่งรู้ได้ แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราขณะนี้คือใครแต่เราสามารถอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้าก ร ร มนาวยเ ว รแบบเจาะจงโดยคำอุทิศดังนี้

“ขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับ เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังมาทวงหนี้ก ร ร มกับข้าพเจ้าในขณะนี้และที่กำลังจะเข้ามาทวงหนี้ก ร ร มกับข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้โดยทั่วกันเถิด”

เพราะเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่ทำให้เราทุกข์เดือดร้อน คือ เจ้าก ร ร มนายเ ว รเฉพาะที่กำลังมาทวงหนี้ก ร ร มเราอยู่เท่านั้น ส่วนเจ้าก ร ร มนายเราอื่นๆ

ของเรา เขายังไม่ถีงเวลามาทวงก็เข้ามาทำอะไรเรายังไม่ได้ ดังนั้น เราควรอุทิศให้กับเจ้าหนี้แห่งก ร ร มเฉพาะหน้านี้ไปก่อน

ที่มา : horolive

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

อายุ 50 ปลายๆ แล้ว ขอให้ทำ 6 อย่างนี้เป็นประจำ

1.ควรทำตัวเหมือนหมากรุก ที่บอกว่าควรทำตัวแบบหมากรุก นั่นก็เพราะว่า เวลาจะลุก จะยืน จะเดิน …