Home ข้อคิดดีๆ จงนิ่งเหมือนสิงโต ไม่เอาแต่เห่าเหมือนสุนัข (อ่านเตือนสติ)

จงนิ่งเหมือนสิงโต ไม่เอาแต่เห่าเหมือนสุนัข (อ่านเตือนสติ)

7 second read
0
0

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ

พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจ

และความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่ างดีอีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละ

ผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้ง

นักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับ

การศึกษาและจรรย าบรรณ ที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วยจงเป็นสิงโต

ที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัข ที่เห่าดังอย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด

เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จมักได้แต่พูด แต่ไม่ได้

ทำความสำเร็จพูดดัง กว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ

คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่ างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว

สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อเพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง

แกร่งกล้าแค่ไหน โลกจะรู้จาก การ ล่ า เ ห ยื่ อ ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่

ของมันจงเป็น สิงโตที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่ าพูดแต่ไม่ได้ ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก

พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

วิธีรับมือ พวกเจ้าชู้ในที่ทำงาน ตื้อทุกวัน ต้องทำงานแบบระแวง

ความรักในที่ทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแฮปปี้ กับสถานการณ์นี้ บางครั้งเรา…