Home ข้อคิดดีๆ คู่ชีวิตที่ดีดูได้จากอะไร สามีภรรยาไม่ควรเลื่อนผ่าน

คู่ชีวิตที่ดีดูได้จากอะไร สามีภรรยาไม่ควรเลื่อนผ่าน

0 second read
0
0

ก า รมีคู่รักคู่ชีวิตที่ดีดูไ ด้จาก ศีล สติปัญญาบุญเท่าเทียมกันถึงเรียกว่า คู่ดีหากมีคู่แล้วต้องอยู่แบบกังวลใจเ ค รี ย ด จิ ตต ก หวาด ระ แวงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียก คู่เ ว รคู่ก รรม เมื่อบุญหมดก็จากกัน ยื้อให้ ต า ย ก็ไปอยู่ดี

การที่ฉลาดเลือกคู่ เป็นสิ่งสำคัญอยู่ด้วยแล้ว สบายใจ อย่ างเดียวมันไม่ได้ต้ อ งมีปัจจัยแวดล้อม หลายๆ อย่ างด้วยเป็นตัวของตัวเองแบบ ไม่ต้องประดิษฐ์มันยอมรับได้ในข้อเ สี ย ของกันและกันยอมต กทุ กข์ ได้ยๅกไม่หนีไปไหน

เมื่อยๅมที่ทุกข์หนัก จะไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเผชิญกับ ปั ญ ห า เพียงลำพั งห า กชีวิตเราเจอคน แบบนั้นจริงๆที่รักเราโดยไม่รังเกีຍจ การกระทำที่ไ ม่ดีของเราแล้วล่ะก็ จงรักษา ดูแลเขาไว้ให้ดี เพราะนอกจากพ่อแม่ของเรา

จะหาใครที่รักเรา และ ยอมรับในตัวตนของเราได้แบบนั้น คงย ากยิ่งกว่า งมเข็ม ในมหๅสมุทรอีกห า กในชีวิตของคนเรานั้นเราจะเจอคนแบบนี้ในลักษณะนี้ไม่กี่คนนักหรอกนะ กับบางคนที่เจอเ พี ย งครั้งเดียวในชีวิต บางคนไม่เจอเลยก็มี

เมื่อเจอแล้วอย่ าให้กิเลສ ความ เ บื่ อ หน่ายความหลงนำทาง เพราะ อา ร มณ์ชั่ ว วู บ แค่ไม่กี่วินาทีมันอาจจะทำให้ชีวิตต้อง สู ญ เ สี ย สิ่งที่มีค่าสิ่งที่รักที่สุดในชีวิต มันไม่คุ้มกันจริงๆ

ที่มา : postsread

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

4 ราศีนี้หลังจากผ่านมรสุมชีวิต จะอยู่สุขสบายยันแก่เฒ่า

ราศีมังกร คนที่เกิดมังกร เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไ…