Home ข้อคิดดีๆ คำสอนดีๆ จากพ่อ ขอส่งให้ลูกชายลูกสาวทุกคน

คำสอนดีๆ จากพ่อ ขอส่งให้ลูกชายลูกสาวทุกคน

5 second read
0
0

1. ลูกจงอย่ าเลือกของที่ชอบ

ด้วยความ อ ย า ก ของลูก แต่จงเลือกด้วย สติปัญญา และพิจารณาถึงประโยชน์ และโทษของมันเสียก่อน

2. ลูกจงอย่ าโกรธคนไม่ดี

ที่จริงเขาก็ อ ย า ก ดีเหมือนกันแต่ เขาไม่เข้าใจว่า อะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี

3. ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไว

เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว

4. ลูกจะตำห นิ ติเตียนใคร

ก็จงดูตนเองเสียก่อน อย่ าให้เขาย้อนว่าเราได้

5. การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็ก ๆ น้อย ๆ

อาจทำให้ล่มจมได้ ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

6. ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรัก

ลูกต้องทำตัวให้น่ารัก ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

7. ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรง ไม่แข็งกระด้าง

ลูกพ่อต้องเป็น คนเรียบง่าย…ไม่มักง่าย ลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ

8. เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป

ปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน

9. เมื่อลูกสังเกตดู

จะพบว่าภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตาภายหลังเสียน้ำตา จะเห็นแสงธรรมคือความจริงของชีวิต

10. ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม ระวังจะเสียเงิน จะเสียเพื่อน จะเสียใจ

เพราะฉะนั้นลูกอย่ าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย

11. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย

พ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน

12. ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญา

ถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคน บ้ า บิ่ น

13. ลูกต้องทำทุกอย่ างด้วยความสุจริต

เมื่อสุจริต จิตผ่องใส เมื่อ ทุ จ ริ ต จิต ห ม อ ง ไหม้

14. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูก

ความรู้และความประพฤติดี เท่านั้นที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก

15. ลูกหลีกทางให้เขา

ก็คือหลีกทางให้เราหลุดพ้นจาก อัน ต ราย ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา

16. ปลายทางสุดท้าย ของความไม่พอ คือ…ความทุกข์

17. ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่น

คือผู้อ่อนแอทางจิตใจ การให้อภัย ศั ต รู คือการ สร้างมิตร

18. ลูกจง โ อ น อ่อนผ่ อ น ตามอย่ างฉลาดและสุขุม

การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

19. ถ้าผู้อื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย

แต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเอง รู้ ย า ก แก้ไขได้ ย า ก

20. ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม

ทำสิ่งที่ควรทำ และต้องรู้ว่า สิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใด ควรทำทีหลัง

21. หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้า

ยังดีกว่าลูกยืนเต๊ะ ท่าอยู่กับที่ เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี

22. ชีวิตคือการต่อสู้ ศั ต รู คือ ย ากำลัง

ขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่า ถ้ามีสิ่งใดในโลกที่ผู้อื่น ทำได้ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้

23. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่ าข้าม

สำคัญที่สุด…ลูกอย่ าข้ามตัวเอง

24. โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอ

ถ้าลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อมผู้ใหญ่ใครๆ ก็รัก ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี

25. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบัน

อย่ าใฝ่ฝันถึงอนาคตอย่ า หมกอยู่กับอดีตจะทุกข์

26. ความโศกเศร้าเสียใจ

มิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไร นอกจากทำให้ ศั ต รู ของเราดีใจและ ส ม น้ำ ห น้ า

ขอขอบคุณ m u a n s u e n

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…