Home ข้อคิดดีๆ คำสอนคนจีนสอนลูก ให้เขาโตไปอนาคตดี ฐานะดี

คำสอนคนจีนสอนลูก ให้เขาโตไปอนาคตดี ฐานะดี

6 second read
0
0

วิธีการเลี้ยงลูกถือ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ในการกำหนดลักษณะนิสัย

และการกระทำของลูก ตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิทธิพล

มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอกจากนี้ แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน

ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับ

ของคนจีน ซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน

คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทนไม่เกียจ ค ร้ า น จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหม อนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความ ย ากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า

การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนจีนสอน ให้ลูกไม่ยอมแพ้ ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเองที่สำคัญที่สุด

พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้

ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดัน

ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีน

ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ

มากมีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติดอ า วุ ธ ทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูก

แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้) ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาส

และประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟัง คำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ

มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็ก

ที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุขเราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีนมาบูรณาการ

เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

ขอขอบคุณ p a r e n t s o n e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…