Home ข้อคิดดีๆ ความลับ 4 เรื่อง ที่ธนาคารไม่เคยบอก เวลาที่เรานำเงินไปฝาก

ความลับ 4 เรื่อง ที่ธนาคารไม่เคยบอก เวลาที่เรานำเงินไปฝาก

6 second read
0
2

คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการนำเงินไปฝากธนาคารเพราะเชื่อว่าปลอดภัย เงินต้นไม่หาย แถมได้ด อ กเ บี้ ยอีกต่างหาก และในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ก็ออกผลิตภัณฑ์มากมาย

เพื่อดึงดูดให้เรานำเงินไปฝาก ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับผลประโยชน์มาก โดยไม่เคยบอกเราเลยว่า เราจะเสียอะไรไปบ้างหากเรานำเงินออมทั้งหมดไปฝากไว้กับธนาคาร วันนี้

เราจะมาเปิดเผยความลับทั้ง 4 กัน

1. ยิ่งฝากนานเงินยิ่งหาย

จากความเชื่อที่ว่าฝากแบงค์เงินต้นไม่หาย แถมได้ดอกเบี้ยสบายจะ ต า ย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะเงินต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเงินลดลงตลอดเวลาเนื่องจากเงิ นเ ฟ้ อแล้ว

เงิ นเ ฟ้ อคืออะไร??? เงิ นเ ฟ้ อก็คือ ภาวะที่ราคาของสินค้าต่างๆ สูงขึ้น ทำให้มีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือสรุปง่ายๆ คือมีเงินเท่าเดิม แต่มูลค่าของเงินลดลง เงิ นเฟ้ อ

เฉลี่ยของไทยอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ดอ กเบี้ ยเงินฝากทั่วไปในปัจจุบันมักจะต่ำกว่า 3% เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเงินก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

2. เสียโอกาสในการให้เงินทำงานแทนเรา

ข้อดีของเงินฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและยามฉุ กเฉิ นได้ทันที (ไม่รวมเงินฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ) แต่การฝากเงินมากเกินความจำเป็นทำให้

เราเสียโอกาสนำเงินส่วนเกินไปลงทุนสร้างผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคตหลายคนกลัวคำว่าล งทุ น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนและอาจขาดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่าการล งทุ น

ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น โอกาสขา ดทุ นก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มล งทุ นเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาล งทุ นนานขึ้น โอกาสขาดทุนน้อยลง และเงินสามารถทำงาน

สร้างรายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

3. ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคนมีความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่ ส่งลูกเรียนเมืองนอก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก หลายคน

คิดว่าพย ายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเอาเงินไปทำฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ยากมากหรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเงิ นเฟ้ อ

ในข้อแรก เราจะเห็นว่าฝากเงินในแบงค์ ยิ่งทำให้มูลค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นควรแบ่งเงินไปล งทุ นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรา และนำผล

ตอบแทนไปทำความฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

4. มีความเ สี่ ย งที่จะไม่ได้เงินคืนหากแบ ง ค์ล้ ม

เราเชื่อว่าฝากเงินไว้กับธนาคารไม่ต้องกลัวเงิ นต้ นหา ย แต่ในความเป็นจริงถ้าแบ  ง ค์เ กิ ดเจ๊ งขึ้นมาอย่างเช่นในปี 40 เราจะเอาเงินคืนจากใคร หลายคนบอกว่ามีพระร า ชก ฤ ษ ฎีก า

คุ้มครองเงินฝากยังไงก็ได้คืนทั้งหมดมันใช่!!! ถ้าเป็นเมื่อก่อน จะเห็นว่าการฝากเงินมากเกินความจำเป็นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสมทั้ง

การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินสำรองในยามฉุ กเฉิ น และการล งทุ  นเพื่อให้เงินทำงานสร้างคว า มมั่ งคั่ งให้เราในอนาคต

ขอบคุณที่มา : p a n t i p. c o m

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

9 นิสัยที่ไม่ควรมี ถ้าอยากเป็น “เถ้าแก่” เป็นเจ้าของกิจการ

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…