Home ข้อคิดดีๆ คนมีบุญวาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน (เตือนสติได้ดีแท้)

คนมีบุญวาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน (เตือนสติได้ดีแท้)

0 second read
0
0

บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้หากอย ากมีบุญวาสนาดี บารมีมากให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล คิดแต่สิ่งดีๆ ดึง ดู ดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัว และคนที่เรารักอยู่เสมอไม่ได้อยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลัง ใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเ สี ย ง หัวเราะ หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แ ข็ ง แรงให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่ ก ตั ญ ญู รู้ คุณ หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเ สี ย ง ปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด แต่อยู่ที่

เมื่อคุณ ล้ ม ลง ยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้ง หรือไม่เพราะฉะนั้น อย่ า อ ว ด ว่ามีเงิน เพราะย า ม เ จ็ บ    ป่ ว ยนอน โ ร ง พ ย า บ า ล มันไม่ต่างอะไรกับกร ะ ดาษ

อย่ า อ ว ด ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและ เ ยี่ ย ม ยอดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณอย่ า อ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือ ของคนอื่น อย่ า อ ว ด ว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่นสุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราแ ต ก ต่างกันบางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักร ย า น ได้อ อ กกำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น อยู่รายทางบางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำในรส พ ร ะ ธรรม บางคนชอบทำสวน

ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษผู้ที่ทำคุณปร ะ โยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติเป็นบุคคลร ะ ดับมันสมอง เป็นทรัพย า ก รที่มีค่าการ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไขการดูแลสามีและภ ร ร ย า สุดที่รักปร ะ เสริฐนัก คนที่เคยร่วมทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน

บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน สุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่ เ อ น ก า ยมีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้วชีวิตบั้นปลาย แ ต ก ต่างกัน เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและ เ อ า อย่ างใคร

ที่มา : chit-in

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ถ้าไม่สบายใจ ลองดูข้อคิด 10 ข้อนี้ แล้วจะรักตัวเองมากขึ้น 10 เท่า

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลกภายนอกบ้าง อย่ าจมปลักอยู่ในที่เดิมๆ คุณจะได้รู้ว่า โลกกว้างใบ…