Home ข้อคิดดีๆ คนมีความเป็นผู้ดี จะไม่อวด 10 สิ่งนี้กับคนอื่น

คนมีความเป็นผู้ดี จะไม่อวด 10 สิ่งนี้กับคนอื่น

0 second read
0
0

1.อย่ า อวดเด่น

หากเรารู้สึก เหนือ กว่าใคร ก็ไม่มีใครอย ากรู้สึก ด้ อ ย กว่าเรา หากรู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่น

ให้เขารู้สึกเท่าเที ยมไม่น้อยหน้า และอย่ าชิงดีชิงเด่น กับผู้ใด

2.อย่ า อวดฉลาด

คนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้ เน้นฟัง มากกว่าพูด จะไม่อวดฉลาดให้ดู โ ง่ แต่จะแก ล้ ง โ ง่

ให้ดูฉลาดและไม่ช อ บ ทำให้คนอื่นหมั่ น ไ ส้ด้วยนะ

3.อย่ า อวดเก่ง

เราไม่ใช่คนเก่งที่สุด ในโลกมีคนเก่งกว่าเรา ต้องยอมรับว่ามีคนไม่เก่งที่อิ จ ฉ า

เรา ให้ ร ะ วั ง หากอวดเก่งจะไม่พัฒนาตนและอาจไม่มีที่ยืน

4.อย่ า อวดดี

คนอวดดี ห ยิ่ ง ท ะ น ง ตัว ไม่มีใครอย ากช่วยเหลือเวลาลำบากหรอก

ไม่มีใครเหลียวแล ควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน สูงแต่ แสดงตน ต่ำ กว่าที่เป็นเสมอ

5.อย่ า อวดรู้

หากไม่รู้ อย่ าบอกว่า รู้ ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น โ ง่ ไม่เสี ยหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเรา ไม่เป็นไรเลย

6.อย่ า อวดสำเร็จ

ชีวิตคนเรามีขึ้น และมีลง ขาขึ้นอย่ าหลงระเริง เมื่อขาลงจะได้ไม่ถูก ซ้ำเติม เมื่อยิ่งสำเร็จก็ยิ่งต้องถ่อมตน ถึงจะมีคนรัก

7.อย่ า อวดความสุข

คนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใครๆ ว่ามีความสุขหรอก

ไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์เพียงใด นั่นไม่ใช่คนมีความสุขแต่คือคนมี ปมต่างหากล่ะ

8.อย่ า อวดผลงาน

ผลงานดีไม่ต้องโอ้อวด เขาจะมองเห็นและชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่ างภูมิใจได้

แต่อย่ าพย าย าม เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจ ารณ์ และผลงานคนอื่น

9.อย่ า อวดรวย

คน มั่งมี ไม่เคยต้องวิ่งวุ่นทำอะไรอวดใครเลย คนไม่มีต้อง ดิ้ น ร น หาโน่นหานี่มาอวดคนอื่น

ถึงรวยแล้วอวดรวย ก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดรวย ยิ่ง ถั ง แ ต ก ตลอดไป

10.อย่ า อวด ค ว า ม ลั บ

ไม่ว่ารู้จักใคร ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อย่ าเที่ยวบอกคว า ม ลั บ กับใครๆเพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่

หาคนที่ไว้ใจได้ไม่กี่คนในชีวิตหรอก และเก็บคว า ม ลั บ ไว้กับพวกเขาแค่นั้น

ที่มา : คิดเป็น

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ฝึก 8 ข้อนี้ได้ ใจคุณจะเข้มแข็งขึ้น ไม่ทุกข์อีกเลย

การฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านหลงคิดหมกมุ่นไปกับความทุกข์ และมีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลา…