Home ข้อคิดดีๆ ข้อดีของการมีเงินเก็บ รู้แล้วจะอยากเริ่มออมวันนี้เลย

ข้อดีของการมีเงินเก็บ รู้แล้วจะอยากเริ่มออมวันนี้เลย

4 second read
0
0

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเงิน แต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่ านบทความนี้ดู

ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าการออมเงินนั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน

และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษาประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงินนั้นสามารถ ทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2. เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

3. เงินออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเงิน ในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงานหรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

4. เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป หรือ

ในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

5. เงินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้ อบ้าน ซื้ อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการผ่ อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ

และมี ด อก เบี้ยตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อม เพื่อย ามหลับจะได้นอนสบายไม่ต้องกังวลว่า

เงิน ช็ อ ต เมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

6. การออมเงินเป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ อุ บั ติ เห ตุ

โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

7. เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัว ของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน

สามารถนำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ ช็ อ ต

8. เงินออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

9. ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเราย่อมไม่เที่ยง มีโร คนั้นโร คนี้มารุมเร้า

คุณก็จะได้มีเงินรักษ า โร คภัยต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

10. การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย เช่น คุณต้องการมีรถยนต์

เป็นของตนเองภายในเวลาสองปีการออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้ อรถยนต์ได้

11. การออมเงินทำให้คุณมีเงินที่จะนำไปลงทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

12. เงินออมสามารถส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13. ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือมูลนิธิต่างๆ ได้

สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14. และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่ม่หนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อนไปใช้

และเงินที่ได้มาก็ต้องไปผ่ อน ใช้หนี้ อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียนในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน

ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพัฒนาประเทศ และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริม

ศักยภาพการลงทุ นของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสิน ขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ

เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ ยง จากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยจากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน

หรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สินของคนที่อยู่ในครอบครัว

ซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต

เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคน

จำพวกนี้ว่า “ขี้งก” การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดีไม่เบี ย ด เบี ย น ความสุขของตน เองจนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออม

คือการที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้

จะไม่ได้ สู ญ ห า ยไ ปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมา ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงินนั้นดีแค่ไหน จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน”

ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม” ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้

ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ขอขอบคุณ s m e h o w

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…