Home ข้อคิดดีๆ ข้อคิดเรื่องนี้ จะทำให้คุณฉลาดเรื่องเงิน

ข้อคิดเรื่องนี้ จะทำให้คุณฉลาดเรื่องเงิน

8 second read
0
0

1. จากนี้ทุกเดือน การวางแผนการใช้เงิ นจะสำคัญ

จำกันได้ไหม ในวัยเด็กที่คุณครูมัก บังคับให้เราทำ “บัญชีรายรับ – รายจ่าย” นั้นคือสิ่งที่ง่ายที่สุด

และสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เ งิ นเกินตัว ของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่

วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่ อ น ถ่ายออกไปเราเชื่อว่า การจดบันทึกจะช่วยเตื อนสติให้เราเห็นภาพแทน

ที่จะหยิบใช้ๆ จนหมดไป ฉะนั้นหากเราวางแผนการ เงินในแต่ละเดือนอย่ างรัดกุมในอนาคตทำ

สมุดรายรับ รายจ่ายแบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิด โ ร ค ระ บ า ด อีกกี่ครั้งหากเรา

วางแผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่าน ปัญหาเรื่องการเ งินไปได้ โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ

เ ยี ย วย าด้วยซ้ำ

2. มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่ออยู่บ้ าน อะไรที่เป็น โอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การข าย ของออนไ ล น์

การทำอาห าร หรืออื่นๆ ที่แปรเปลี่ยน เป็นเงินก็ควรงัดมันออกมา ไม่แน่ในอนาคตอาจ

เป็นอาชีพเสริมที่สร้างร าย ได้ ให้กับงานประจำก็ได้นะ

3. ป ร ะ กั น ชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อน การทำป ร ะ กั น ชีวิตระยะย าวที่อาจผูกกับ การออมหลายคนมองว่าไม่สำคัญ

คนวิ่งหาหลักประกันเพื่อคุ้มครองสุ ขภาพ ตัวเองกันให้จ้าละหวั่น ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหาก

ไม่ต้องรอ ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่ เกิดขึ้นอีกโดยเจียดเงิ น ในแต่ละเดือน

เก็บหอมรอมริบทำป ร ะ กั น ชีวิตให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

4. มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทอง นับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงิน

ไม่คล่องจริงๆ การนำท องไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำ เราไม่อย ากให้ ข า ย เพราะ

ด อกเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็นโ ร ง รับจำนำรัฐหรือเอกชน ไม่ได้สูงเลย บางแห่งยืดอายุ

การต่อด อกได้ย าวถึง 6 เดือนฉะนั้น การมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้ วิ ก ฤ ต

5. เงินออมสำคัญ

ย าม วิ ก ฤ ต ที่แต่ละองค์กร ไม่การันตีในการจ่ายเงิ นเดือนแบบนี้ เงิ นออมในบัญชี

มีความสำคัญเสมือนดังลมหายใจที่เรา จะสามารถประเมิน การใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายห นี้

และอื่นๆ ที่จำเป็น หากคุณมีเงิ นออมที่เพียงพอ คงไม่สามารถกัดกินสุ ขภาพใจคุณได้มองในแง่ดี

ได้พัก ผ่ อ น และกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหากไม่มีเงิน ออมคราวนี้จะเห็นผลชัดเจนว่า

การวางแผนการออมเงิ นในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

ขอบคุณที่มา c h i l l j u n g l o e i

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…