Home ข้อคิดดีๆ (ข้อคิดดีมากๆ) หลายเดือนที่ผ่านมา ฉันก็ได้เข้าใจว่า

(ข้อคิดดีมากๆ) หลายเดือนที่ผ่านมา ฉันก็ได้เข้าใจว่า

0 second read
0
0

1. เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหายเริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจัง

2.  เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดายหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ

3. ความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทางสายเ ลื อ ดแล้ว

สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสัมพันธภาพทางจิตใจที่จริงใจต่อกัน

4. สิ่งที่เคยใฝ่ฝันอย ากได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราอีกต่อไป

5.นอกจากเราต้องทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเราให้มากเท่าทวีคูณ

6. เวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้คน

7. นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะคอยอนุเคราะห์ โอบอุ้มและให้อภัยเราเหมือนเช่นที่ท่านให้กับเรา

8. ความประมาทอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่ างไม่คาดฝัน

9. สามารถอดทนแบกรับความทุกข์ในหลากหลายรูปแบบ มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบองเพชร

ที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกสถานะ

10.เริ่มสำนึก ไม่ดึงดันยึดมั่นถือมั่นอย่ างที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่นเริ่มคลายความถือมั่นอย่ างที่เคยเป็นความลับที่เผยให้คุณรู้!

11.หลายสิ่งที่ขัดหูขัดตา ก็สามารถที่จะทำใจให้เป็นเหมือน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น”

12. ไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอมเดินตามวิถีทางที่เราอย ากให้เป็น

13. สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่ าได้ฝืนเอา

14. อย่ าได้อิจฉาชีวิตของผู้อื่น เพราะเราเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่ างที่เราต้องการให้เป็นได้

ที่มา : chonburipost

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

5 เหตุผลว่าทำไม ผู้หญิงยอมทนอยุ่กับผู้ชายห่วย ๆ

1.ความผูกพันธ์ เพราะว่าที่ผ่านมาเธอทำกิจก ร ร มร่วมกับเขามาโดยตลอด เจอกัน กินข้าวกัน และเค…